Vonios kambario kvapas "DIORA" 50 ml

Vonios kambario kvapas "DIORA" 50 ml

  • €8,52
    Vieneto kaina per 
Mokesčiai įtraukti. Siuntimo išlaidos apskaičiuojamos atsiskaitant.


VONIOS KAMBARIO KVAPAS "DIORA"

Pagrindinės kvapų natos: Granatai, Greipfrutai, Mandarinai

Kiekis: 50 ml.

Naudojimo laikas: iki 90 dienų.

„Candle Family“ namų kvapai gaminami maišant kvapniuosius aliejus ir ekologišką bazę. Pakuotėje rasite stiklinį buteliuką su mediniu kamšteliu. 

NAUDOJIMAS: Ištraukti plastikinį kamštį iš stiklo buteliuko, įsukti medinį kamštį į stiklo buteliuką. Kvapas įsigers į medinį kamštį ir skleis malonų aromatą aplinkoje. 

 

SAUGUMO INFORMACIJA:

ATSARGIAI. Pavojingos sudedamosios dalys: 2,2-dimetil-1,3-dioksolan-4-ylmetanolis; 2-tert butilcikloheksilo acetatas; 4-tert-butilcikloheksilo acetatas; alilo (3 metilbutoksi)acetatas; 2,6-di-tert-butil-p-krezolis. Kenksminga prarijus. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpyklą šalinti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus. Sudėtyje yra benzilbenzoato, d-limonito, benzilo alkoholio, 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehido, alilo 3-cikloheksilpropionato, citronelolio, citralio. Gali sukelti alerginę reakciją.Taip pat rekomenduojame