🚚 Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje apsiperkant už 50 € arba daugiau

Jūsų krepšelis

Tavo krepšelis yra tuščias

Nežinote, nuo ko pradėti?

Rekomenduojame peržiūrėti šias kategorijas:

Prekės aprašymas

NAMŲ KVAPAS SU LAZDELĖMIS

Kiekis: 40 ml.

Naudojimo laikas: iki 90 dienų.

„Candle Family“ namų kvapai gaminami maišant kvapniuosius aliejus, kvapų bazę ir parfumus. Pakuotėje rasite 5 vnt. juodų lazdelių, kurias reikia dėti į atidarytą stiklinį kvapų buteliuką. Norėdami intensyvesnio kvapo lazdeles ištraukite ir apverskite, tuomet jas vėl įstatykite į buteliuką. Linkime malonaus ir džiuginančio aromato.

 

SAUGUMO INFORMACIJA:

ATSARGIAI. Pavojingos sudedamosios dalys: 2,2-dimetill-1,3-dioksolan-4-ylmetanolis; mišinys, sudarytas iš: cis-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpyran-4-olio ir trans-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpyran-4-olio; 2,6-dimetilheptan-2-olis; 3-etoksi-4 hidroksibenzaldehidas; pentilo salicilatas; 2-etil-3-hidroksi-4-pironas; tetrahidro-4 metil-2-(2-metilprop-1-enil)piranas. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpyklą šalinti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus. Sudėtyje yra linalolio, benzilo benzoato, 7-hidroksicitronelalio, kumarino, 2-acetil-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetra-metilnaftaleno, geraniolio, 3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanalio, nerolio, 2,4-dimetilcikloheks-3-ene-1-karbaldehido, izoeugenolio, heksilo cinam-aldehido, 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehido, d-limonito, 3,7-dimetiloktan-3-olio, metil 2,4-dihidroksi-3,6-dimetilbenzoato, cis-heks-3-en-1-ilo metilo karbonato, 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-ono, 1-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadien-1-il)-2-buten-1-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Namų kvapas su lazdelėmis 40 ml

Kaina €14,99
Vieneto kaina
per 
(2)
 

Greitas pristatymas per 1-2 darbo dienas

Galima apmokėti pristatymo metu

Prekės aprašymas

NAMŲ KVAPAS SU LAZDELĖMIS

Kiekis: 40 ml.

Naudojimo laikas: iki 90 dienų.

„Candle Family“ namų kvapai gaminami maišant kvapniuosius aliejus, kvapų bazę ir parfumus. Pakuotėje rasite 5 vnt. juodų lazdelių, kurias reikia dėti į atidarytą stiklinį kvapų buteliuką. Norėdami intensyvesnio kvapo lazdeles ištraukite ir apverskite, tuomet jas vėl įstatykite į buteliuką. Linkime malonaus ir džiuginančio aromato.

 

SAUGUMO INFORMACIJA:

ATSARGIAI. Pavojingos sudedamosios dalys: 2,2-dimetill-1,3-dioksolan-4-ylmetanolis; mišinys, sudarytas iš: cis-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpyran-4-olio ir trans-tetrahidro-2-izobutil-4-metilpyran-4-olio; 2,6-dimetilheptan-2-olis; 3-etoksi-4 hidroksibenzaldehidas; pentilo salicilatas; 2-etil-3-hidroksi-4-pironas; tetrahidro-4 metil-2-(2-metilprop-1-enil)piranas. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpyklą šalinti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus. Sudėtyje yra linalolio, benzilo benzoato, 7-hidroksicitronelalio, kumarino, 2-acetil-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetra-metilnaftaleno, geraniolio, 3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanalio, nerolio, 2,4-dimetilcikloheks-3-ene-1-karbaldehido, izoeugenolio, heksilo cinam-aldehido, 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehido, d-limonito, 3,7-dimetiloktan-3-olio, metil 2,4-dihidroksi-3,6-dimetilbenzoato, cis-heks-3-en-1-ilo metilo karbonato, 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-ono, 1-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadien-1-il)-2-buten-1-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

KĄ JUMS SIŪLOME?

Greitas klientų aptarnavimas

info@homeshop.lt arba +370 670 68 877

Greitas pristatymas

visoje Lietuvoje

Saugūs mokėjimai

Visais Lietuvos bankais