Smarža automašīnai "CHARMING" 12 ml

  • €6,49
    vienības cena par 
Nodokļi iekļauti. Piegādes izmaksas aprēķina pēc norēķiniem.


AUTOMAŠĪNAS AROMĀTS "burvīgs"

Smarža: Apelsīns, eikalipts, sandalkoks

Tilpums: 12 ml.

Derīguma termiņš: līdz 90 dienām.

Candle Family mājas aromāti tiek ražoti, sajaucot aromātiskās eļļas un organisko bāzi. Iepakojumā atradīsi stikla pudeli ar koka aizbāzni. 

LIETOŠANA: Noņemiet plastmasas aizbāzni no stikla pudeles, ieskrūvējiet koka aizbāzni stikla pudelē. Smarža iesūksies koka korķī un izplatīs apkārtējā vidē patīkamu aromātu. 

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA:

Satur α-heksilkanēļa aldehīdu, Eucalyptus globulus ekstraktus, apelsīnu, Thuya orientalis ekstraktus, d-limonīta ekstraktus. Var izraisīt alerģisku reakciju.

UZMANĪBU. Bīstamās sastāvdaļas: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-ons, 4-terc-butilcikloheksilacetāts . Kairina ādu Var izraisīt alerģisku ādas reakciju Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Ja nepieciešams vērsties pie ārsta, paņemiet līdzi produkta iepakojumu vai tā etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Sargāt no apkārtējās vides. Valkājiet aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsargus / sejas aizsargus.
SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: meklēt medicīnisku palīdzību. Savākt izšļakstījumu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem. 


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

Mēs arī iesakām