Atmaksas politika

ATGRIEŠANAS NOSACĪJUMI:

  • Preces ar sliktu kvalitāti tiek apmainītas vai atgrieztas saskaņā ar ES “atgriešanas un apmaiņas noteikumiem” 14 darba dienas pēc sūtījuma saņemšanas.

  • Kad bojāta prece tiek atgriezta, pārdevējs apņemas paņemt bojāto preci un aizstāt to ar līdzīgu preci. Gadījumā, ja pārdevējam nav līdzīgas preces, viņš atdod pircējam naudu, kas samaksāta par preci.

  • Preces netiks ņemtas atpakaļ vai nomainītas, ja tās ir bojātas, zaudējušas savu komerciālo izskatu, ir lietotas, tām vairs nav oriģinālā iepakojuma vai pircējs ir mainījis savas domas.

  • Atgrieztās preces nosūtīšanas izmaksas sedz pircējs.